niedziela, 21 sierpnia 2016

Project Euler - Zadanie 9 - treść po polsku

Treść oryginalna


A Pythagorean triplet is a set of three natural numbers, $latex a < b < c$, for which, $a^2 + b^2 = c^2$.

For example, $ 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$.

There exists exactly one Pythagorean triplet for which $latex a + b + c = 1000$.
Find the product $ abc$.

Tłumaczenie


Trójka pitagorejska to takie liczby naturalne $latex a < b < c$), dla których zachodzi dodatkowo, $latex a^2 + b^2 = c^2$

Przykładowo, $ 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$.

Istnieje tylko jedna trójka pitagorejska, dla której zachodzi $latex a + b + c = 1000$.

Znajdź tę trójkę i iloczyn $ a \cdot b \cdot c$.

Wskazówka


Python! ;)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz