środa, 31 sierpnia 2016

Project Euler - Zadanie 10 - treść po polsku

Treść oryginalna


The sum of the primes below 10 is 2 + 3 + 5 + 7 = 17.

Find the sum of all the primes below two million.

Tłumaczenie


Suma wszystkich liczb pierwszych mniejszych od 10, to 2 + 3 + 5 = 17.

Znajdź sumę wszystkich liczb pierwszych mniejszych od dwóch milionów.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz