piątek, 1 lipca 2016

Project Euler - Zadanie 7 - treść po polsku

Treść oryginalna


By listing the first six prime numbers: 2, 3, 5, 7, 11, and 13, we can see that the 6th prime is 13.

What is the 10 001st prime number?

Tłumaczenie


Stwórzmy listę początkowych sześciu liczb pierwszych: 2, 3, 5, 7, 11 i 13.

Możemy zauważyć, że szóstą liczbą pierwszą jest 13.

Jaka liczba jest 10 001 liczbą pierwszą?

Wskazówka


Listy liczb pierwszych w internecie. :)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz