wtorek, 31 maja 2016

Project Euler - Zadanie 6 - treść po polsku

Treść oryginalna


The sum of the squares of the first ten natural numbers is, $latex 1^2 + 2^2 + \cdots + 10^2 = 385$

The square of the sum of the first ten natural numbers is, $latex (1 + 2 + \cdots + 10)^2 = 55^2 = 3025$

Hence the difference between the sum of the squares of the first ten natural numbers and the square of the sum is 3025 − 385 = 2640.

Find the difference between the sum of the squares of the first one hundred natural numbers and the square of the sum.

Tłumaczenie


Suma kwadratów liczb naturalnych do dziesięciu włącznie jest równy $latex 1^2 + 2^2 + \cdots + 10^2 = 385$

Kwadrat sumy liczb naturalnych do dziesięciu włącznie jest równy $latex (1 + 2 + \cdots + 10)^2 = 55^2 = 3025$

Zatem różnica pomiędzy sumą kwadratów a kwadratem sumy liczb naturalnych do dziesięciu jest równa 3025 − 385 = 2640.