czwartek, 7 kwietnia 2016

Project Euler - Zadanie 5 - treść po polsku

Treść oryginalna


2520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.

What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20?

Tłumaczenie


2520 jest najmniejszą liczbą, która może być podzielna przez każdą z liczb od 1 do 10.

Jaka jest najmniejsza liczba naturalna, która jest podzielna przez każdą z liczb od 1 do 20?

Rozwiązanie (bardzo naiwne, trolling alert)
 # Zalecam rozwiązać samodzielnie. :)
# Najlepiej czysto matematyczną metodą!
next(i for i in xrange(1, 10 ** 9) if all(i % m == 0 for m in xrange(1, 21)))Wskazówka


Przypomnij sobie algorytm wyznaczania najmniejszej wspólnej wielokrotności.