poniedziałek, 7 marca 2016

Project Euler - Zadanie 3 - treść po polsku

Treść oryginalna


The prime factors of 13195 are 5, 7, 13 and 29.

What is the largest prime factor of the number 600851475143 ?

Tłumaczenie


Nietrywialne dzielniki pierwsze liczby 13195 to 5, 7, 13 i 29.

Największy z nich to 29.

Jaki jest największy nietrywialny dzielnik liczby 600851475143 ?

Wskazówka


Może Wolfram Alpha?